İlkay İlknur

MemoryStream'in Optimize Versiyonu RecyclableMemoryStream

February 14, 2021

Gerek blogda performansla ilgili yazdığım yazılarda gerekse .NET Conf'ta yaptığım "Yüksek Performanslı Uygulama Geliştirme" oturumunda memory allocationları azaltmakla ilgili pek çok yöntemden bahsettim. Özellikle LOH(Large Object Heap) allocationları konusunda oldukça dikkatli olmamız gerektiğinden çünkü LOH'da yer kalmadığı durumlarda uygulamalarımızda full GC tetiklendiğinden dolayı kısa süreli pauselar olabileceğinden pek çok kez bahsettim.

Bu yazıda da MemoryStream kullandığımız durumlarda memory allocationları nasıl azaltabileceğimizden ve MemoryStream'in arkasındaki bufferı nasıl daha optimize kullanabileceğimizi inceleyeceğiz.

Buradan da görebileceğiniz üzere her yeni MemoryStream instance'ı yaratıldığında(dışarıdan buffer kabul etmediği constructor kullanıldığında) arka planda buffer olarak yeni bir byte array yaratılıyor. Yine implementasyondan da görebileceğiniz gibi yazma işlemi sırasında eğer arkada kullandığı buffer yeterli büyüklükte değilse otomatik olarak mevcut büyüklüğünün iki katı büyüklükte yeni bir array allocate edip kapasitesini iki katına çıkarıyor. Sonrasında da eski bufferdan yeni buffera array kopyalama işlemi yapılıyor. Eğer MemoryStream'in arkasındaki bufferın büyüklüğü 85K bytes'ı geçerse bu array bu seferde LOH üzerinde yaratılıyor olacak. Eğer performans kritik bir uygulama geliştiriyorsanız ve MemoryStream kullanıyorsanız bu yazdıklarım eminim canınızı sıkmıştır :) Öncelikle MemoryStream'e yazma işlemi yapılırken arka planda fazla sayıda ve neredeyse kullan-at mantığında array oluşturmak oldukça büyük bir maliyet ve GC üzerinde de bir yük. Bu arraylerin boyutlarının büyüdüğü durumlarda ve LOH üzerinde oluşmaya başladığı senaryolarda ise bu yük daha da artıyor.

İşte RecyclableMemoryStream tipi tam da bu noktada yardımımıza koşuyor ve MemoryStream tipinin yukarıda bahsettiğim performans ve allocation perspektifinden can sıkabilecek iç implementasyonlarını oldukça iyi bir şekilde optimize ediyor. Özellikle arka planda kullanılan bufferların bir poolda tutulması, bufferların genişlemesi gerektiği senaryolarda da bir linked list yapısı oluşturarak yine pool içerisindeki bufferları kullanması büyük avantaj sağlıyor.

Öncelikle RecyclableMemoryStream tipini kullanabilmek için projemize Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream paketini yüklememiz gerekiyor.

dotnet add package Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream

Paketi yükledikten sonra ilk olarak bir RecyclableMemoryStreamManager instance'ı oluşturmamız gerekiyor. RecyclableMemoryStreamManager tipi RecyclableMemoryStream'in arka planındaki bufferların yönetiminden sorumlu. Senaryolarınıza uygun olacak şekilde bu instance'ı uygulamanız içerisinde singleton olarak da kullanabilirsiniz yada farklı farklı durumlar için farklı poollar tutmak isterseniz birden fazla instance da yaratabilirsiniz. RecyclableMemoryStreamManager instance'ını yarattıktan sonra bu instance üzerinden de GetStream metodunu kullanarak bufferları RecyclableMemoryStreamManager tarafından yönetilen bir RecyclableMemoryStream instance'ı alabilirsiniz. Bu metottan gelen RecyclableMemoryStream'i klasik MemoryStream kullanırmış gibi kullanıp sonrasında Dispose etmelisiniz. Böylece dispose edilme sırasında arkasında kullanılan buffer veya buffer listesindeki tüm bufferlar tekrardan RecyclableMemoryStreamManager tarafından tanımlanan poola geri bırakılabilir.

public async Task MySuperImportantMethodAsync()
{
  var streamManager = new RecyclableMemoryStreamManager();
  await using (var stream = streamManager.GetStream())
  {
    //memory streami burada kullanın
  }
}

 

RecyclableMemoryStream'in kullanım şekli MemoryStream'den çok farklı olmasa da arka planda çalışan mantık oldukça farklı. Biraz detaylandırırsak RecyclableMemoryStreamManager arka planda iki farklı tipte pool bulundurmakta. Bunlardan biri small pool diğeri de large pool. Small pool default olarak kullanılmakta ve stream üzerinde bir yazma veya okuma işlemi yapıldığında eğer buffer büyüklüğü yeterli değilse pooldan yeni bir buffer alınıp arka planda tutulan buffer listesine eklenmekte ve stream içerisinde kullanılmakta.

RecyclableMemoryStream içerisindeki GetBuffer metodunu kullanarak arka planda tutulan buffera erişmek isterseniz RecyclableMemoryStream size bu bufferı tek bir parça olarak verebilmek için large pool içerisinden bir buffer almakta bu buffer içerisinde size tüm buffer içeriğini dönmekte. Burada pooling mekanizması olduğu için size dönen bufferın büyüklüğü aslında tam stream'in size'ından büyük olabilir. Bu nedenle aynı array poolling mekanizmasında olduğu gibi doğru bir şekilde kullanmakta fayda var. Large pool içerisindeki bufferların boyutu sizin konfigürasyonunuza göre lineer veya eksponansiyel olarak büyüyebilmekte. Small pooldaki bufferların büyüklüğü default olarak 128KB iken large poolda bu rakam 1MB.

RecyclableMemoryStreamManager instance' ı yaratırken arka planda yaratılan pool ile ilgili aşağıdaki optimizasyonları yapabiliyoruz.

 • blockSize: poolda saklanacak her bir blockun büyüklüğü
 • largeBufferMultiple: large buffer eksponansiyel veya lineer olarak büyürken bu değerin katları veya eksponansiyel olarak büyür.
 • maximumBufferSize: Poolda saklanacak olan bufferların maksimum büyüklüğü. Bu değerden büyük olan bufferlar yaratılır ama poolda saklanmaz.
 • useExponentialLargeBuffer: Large bufferlar için eksponansiyel büyüme stratejisinin kullanılıp kullanılamayacağı.

Ayrıca RecyclableMemoryStreamManager içerisindeki MaximumFreeLargePoolBytes, MaximumFreeLargePoolBytes propertyleri ile pool içerisinde hazır olarak ne kadar buffer bulunacağı belirtilebilir. Böylece eğer belirtilen değer kadar poolda buffer varsa poola geri döndürülmek istenen bufferlar discard edilir ve GC tarafından toplanır.

RecyclableMemoryStream kullanırken ToArray metodunu çağırdığımızda ise GetBuffer metodundan farklı olarak tamamen yeni bir array yaratılıp buffer içeriği bu array'e kopyalanmakta. Dolayısıyla RecyclableMemoryStream'in sağlamış olduğu hiçbir avantajdan da yararlanamıyoruz. Bu nedenle RecyclableMemoryStreamManager içerisindeki ThrowExceptionOnToArray propertysini kullanarak ToArray çağrılarında exception fırlattırıp kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.

RecyclableMemoryStream kullanırken arka plandaki pooling mekanizmalarının nasıl işlediğini debug edebilmek için ETW eventlerini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda RecyclableMemoryStreamManager içerisindeki çeşitli eventleri de kullanarak bazı durumlardan haberdar olmak mümkün. Bunlarla ilgili detaylı bilgi edinmek için projenin GitHub repositorysine bakabilirsiniz.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

 

Kaynak : https://github.com/microsoft/Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream