İlkay İlknur

.NET Runtime Eventlerine In-Process ve Out Of Process Erişmek

January 24, 2021

Bir önceki yazıda .NET içerisindeki diagnostic araçlarından bahsetmiştik. Bu araçlardan biri olan dotnet-trace ile uygulamalarımızın tracelerini toplayıp sonrasında da bu traceleri çeşitli araçlarla analiz edip runtime eventlerini ve daha pek çok şeyi analiz edebiliyorduk. Bu yazıda ise işi biraz daha ileri götürüp bu runtime eventlerini uygulamalarımız içerisinde nasıl işleyebileceğimizi ve kendi monitoring araçlarımızı yapmak istediğimizde farklı processler arasında iletişim kurarak bu eventlere nasıl ulaşabileceğimizi inceleyeceğiz.

.NET runtime(CoreCLR), uygulamalar içerisinde çeşitli durumlar meydana geldiğinde eventler oluşturmakta. Örneğin, Garbage collection işlemi başlayacağı zaman buradan da detaylarına ulaşabileceğimiz pek çok event üretilmekte. Bu eventler sayesinde garbage collectionın neden tetiklendiğinden tutun Gen2 GC tetiklendiğinde uygulamanın suspend, restart edilmesi gibi pek çok hareketten de haberimiz olabiliyor. Böylece uygulamalarımızda bir sorun olduğunda bu eventleri inceleyerek sorunları bulabilmemiz mümkün olabiliyor. Bazı durumlarda da bu verileri uygulama içerisinde işleyip bazı sonuçlar üretmek gerekebilir.

Şimdi ilk olarak uygulama içerisinde bu eventlere nasıl ulaşabiliriz konusuna bakalım. Uygulamalarımız içerisinde eventleri dinlemek için EventListener tipini kullanabiliriz. İlk olarak uygulamamızda EventListener'dan türeyen bir sınıf yaratalım.

public class GCEventListener : EventListener
{
  
}

EventListener tipi içerisinde override edeceğimiz iki metot bulunmakta. Bunlar OnEventSourceCreated ve OnEventWritten. OnEventSourceCreated içerisinde dinlemek istediğimiz event sourceları filtreleyeceğiz ve işimize yarayacak olan eventleri enable edeceğiz. OnEventWritten içerisinde ise gelen eventlere erişebileceğiz. İlk olarak OnEventSourceCreated implementasyonuna bakalım.

protected override void OnEventSourceCreated(EventSource eventSource)
{
  
}

Biz bu yazıda örneklerde garbage collector eventlerini dinleyeceğiz. İlk olarak buradan GC eventlerinin hangi providerdan geleceğini bulacağız. GC eventleri Microsoft-Windows-DotNETRuntime providerından geliyor. Dolayısıyla event source içerisindeki Name propertysine bakarak bu providerı bulabiliriz.

protected override void OnEventSourceCreated(EventSource eventSource)
{
  if (eventSource.Name == "Microsoft-Windows-DotNETRuntime")
  {
    EnableEvents(eventSource, EventLevel.Informational);
  }
}

Sonrasında ise EventListener içerisindeki EnableEvents metodunu çağırarak bu event sourcetan gelen eventleri dinlemek istediğimizi belirtebiliriz. Buradaki sorunlardan biri yukarıdaki dökümandan da gördüğünüz üzere Microsoft-Windows-DotNETRuntime providerı sadece GC eventlerini sağlamamakta. GC eventlerinin dışında pek çok event de bu providerdan gelmekte. Bunun için sadece GC eventlerini almak için EnableEvents metoduna bir de keyword parametresi geçmemiz lazım. Buradan GC eventlerine baktığımızda GCKeyword değeri 0x1. Bunu da parametre olarak geçtiğimizde OnEventSourceCreated metodunun son hali şu şekilde olmakta.

protected override void OnEventSourceCreated(EventSource eventSource)
{
  if (eventSource.Name == "Microsoft-Windows-DotNETRuntime")
  {
    EnableEvents(eventSource, EventLevel.Informational, (EventKeywords)0x1);
  }
}

Dinleyeceğimiz eventleri belirledikten sonra sıra geldi gelen eventleri işlemeye. İşlemek için OnEventWritten metodunu kullanacağız.

protected override void OnEventWritten(EventWrittenEventArgs eventData)
{
  
}

Bu metoda parametre olarak gelen eventData içerisinde EventName parametresi bulunmakta. Bu propertyi kullanarak ilgilendiğimiz eventleri bulabiliriz. Diyelim ki Gen2 tetiklendiğinde uygulamanın suspend edilmesi ve tekrardan başlatılması eventlerini yakalamak istiyoruz. Buradaki dökümandan önce hangi eventleri yakalayacağımızı bulmamız gerekiyor. Dökümana göre kullanacağımız eventler GCSuspendEEBegin_V1 ve GCSuspendEEEnd_V1. Bu eventleri yakalayıp içerisindeki dataları inceleyebilir veya yaratılma zamanlarını kontrol ederek uygulama ortalama olarak ne kadar suspend ediliyor gibi sonuçları çıkarabiliriz.

protected override void OnEventWritten(EventWrittenEventArgs eventData)
{
  if (eventData.EventName == "GCSuspendEEBegin_V1")
  {
    Console.WriteLine($"Suspend started ticks = {eventData.TimeStamp.Ticks}");
  }
  else if (eventData.EventName == "GCSuspendEEEnd_V1")
  {
    Console.WriteLine($"Suspend ended ticks = {eventData.TimeStamp.Ticks}");
  }
}

Bir başka kullanım örneği olarak GC tetiklenme eventlerini dinleyip neden tetiklendiğini bulup duruma göre bazı alarm mekanizmalarını tetiklemek olabilir. Payload içerisindeki fieldlara ve anlamlarına yine buradan ulaşabiliriz. Örneğin, large object heap allocationları nedeniyle GC tetiklenmesini yakalamak istersek aşağıdaki gibi bir kod yazabiliriz.

protected override void OnEventWritten(EventWrittenEventArgs eventData)
{
  if (eventData.EventName == "GCStart_V2")
  {
    if ((uint)eventData.Payload[2] == 4)
    {
      //Send alarm - GC triggered due to large object heap allocation.
    }
  }
}

Runtime eventlerine out-of-process erişmek

Bu bölümde de dotnet-trace gibi bir monitoring aracı yapmak istersek nasıl yapabiliriz konusuna bakacağız. Bunun için Microsoft.Diagnostics.NETCore.Client isimli paketi projemizde kullanacağız. Bu paket sayesinde runtime ile diagnostics IPC(inter-process communication) protokolünü kullanarak iletişim kurabileceğiz.

dotnet add package Microsoft.Diagnostics.NETCore.Client

Bu paket içerisinde en çok kullanacağımız tip DiagnosticsClient tipi olacak. Bu tipi kullanarak pek çok farklı işlem yapabilmekteyiz. Şimdi vakit kaybetmeden bu operasyonlara bakalım. DiagnosticsClient tipini kullabilmek için öncelikle eventlerini dinleyeceğimiz processin IDsini bilmemiz gerekiyor. Bunu bulabilmek için dotnet-trace içerisinde ps komutunu kullanabiliyorduk. Bu komutun benzerini kendi yazdığımız monitoring aracındada geliştirebiliriz. DiagnosticClient içerisindeki statik GetPublishedProcesses metodu içerisinde diagnostic server çalışan processlerin IDlerini bize dönmekte.

static void Main(string[] args)
{
  switch (args[0])
  {
    case "ps":
      ListProcesses();
      break;
    default:
      break;
  }
}

private static void ListProcesses()
{
  foreach (var processId in DiagnosticsClient.GetPublishedProcesses())
  {
    Console.WriteLine($"Process Id {processId} Name {Process.GetProcessById(processId).ProcessName}");
  }
}

Bu şekilde bir implementasyonla kendi aracımız içerisinde de ps komutuyla processleri listeleyebiliriz. Şimdi yukarıdaki örnek olduğu gibi GC başlama eventini monitör eden bir komut geliştirelim.

var client = new DiagnosticsClient(processId);
using var session = client.StartEventPipeSession(new EventPipeProvider("Microsoft-Windows-DotNETRuntime", EventLevel.Informational, 1));

Yukarıdaki kodla basitçe DiagnosticClient'ı kullanarak bir event pipe sessionı başlatıyoruz. Parametrelerin ne olduğunu zaten yukarıda açıklamıştım. Bu nedenle burada detaya girmiyorum. Sessionı yarattıktan session içerisinde bulunan streami okuyarak gelen eventleri işleyebiliriz. Bu operasyonu daha da kolaylaştırmak için Microsoft.Diagnostics.Tracing.TraceEvent kütüphanesini kullanabiliriz.

static void Main(string[] args)
{
  switch (args[0])
  {
    case "ps":
      ListProcesses();
      break;
    case "monitor-gc-events":
      MonitorGCEvents(int.Parse(args[1]));
      break;
    default:
      break;
  }
}

private static void MonitorGCEvents(int processId)
{
  var client = new DiagnosticsClient(processId);
  using var session = client.StartEventPipeSession(new EventPipeProvider("Microsoft-Windows-DotNETRuntime", EventLevel.Informational, 1));
  EventPipeEventSource source = new EventPipeEventSource(session.EventStream);

  source.Clr.GCStart += Clr_GCStart;

  source.Process();
}

private static void Clr_GCStart(Microsoft.Diagnostics.Tracing.Parsers.Clr.GCStartTraceData obj)
{
  Console.WriteLine($"GC Started {obj.TimeStamp.Ticks}");
}

Gördüğünüz üzere EventStream'i kullanarak bir EventPipeEventSource yarattık ve bunun üzerinden istediğimiz evente subscribe olup dinleyebildik. DiagnosticsClient içerisinde daha pek çok farklı metot bulunmakta. Örneğin, WriteDump metodunu kullanarak o processin dumpını alabilirsiniz. Bazı senaryoları dinleyen monitoring araçları geliştirip belirli durumlarda dump alma işini de böylece otomatize edebilmeniz mümkün veya burada olduğu gibi özel bir CLI aracı geliştirip istediğiniz durumda dump alma olayını kendiniz tetikleyebilirsiniz.

Bu yazıda yaptığım örneklere GitHub'dan ulaşabilirsiniz. Örnek API metodu içerisinde large object allocationına neden olacak bir kod bulunmakta. Böylece dışarıya açılan API'ı 4-5 kez çağırırsanız GC tetiklenecek ve eventlere ulaşabileceksiniz.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Kaynaklar